20 grudnia, 2022

SPPS zostaje członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Mamy przyjemność ogłosić, że 30.11.2022 roku Stowarzyszenie Polskich Producentów Sprężyn zostało powołane na członka Komitetu Technicznego (KT) 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Komitet zajmuje się normalizacją w obszarze stali jakościowych i specjalnych, w tym sprężynowych, a także normalizacją dotyczącą sprężyn. Stowarzyszenie będzie reprezentowane w PKN przez Pana Grzegorza Jasika oraz Pana Oscara Sowa. Jednym z kamieni milowych działalności stowarzyszenia jest aktywność w obszarze normalizacji, tj. tworzenia nowych i rewizji istniejących norm. Zaangażowanie firm produkujących sprężyny, będących członkami stowarzyszenia w proces normalizacji i standaryzacji jest obligatoryjne. Producenci dysponują doświadczeniem, zapleczem technicznym i środkami niezbędnymi do przeprowadzania badań i analizy zagadnień technicznych, tak by normy wspierały rozwijające się technologie w przemyśle sprężynowym i zapewniały jak największą standaryzację pracy.

crossmenu