21 listopada, 2023

Spotkanie Komitetu Normalizacyjnego ds. Sprężyn CEN/TC 407 w Paryżu

W dniu 21 Listopada 2023 r. w Paryżu odbyło się spotkanie Komitetu Normalizacyjnego ds. Sprężyn CEN/TC 407, który planuje zwiększoną aktywność w zakresie norm europejskich dla sprężyn.
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele z 5 krajów w tym Polski. Na szczeblu europejskim jesteśmy oficjalnie reprezentowani przez Pana Grzegorza Jasika, który jednocześnie jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Producentów Sprężyn (SPPS) i delegatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) do CEN/TC 407.

Jednym z podstawowych celów normalizacji jest promowanie jakości i bezpieczeństwa
w wyrobach, w tym przypadku w sprężynach, które bardzo często pełnią odpowiedzialną rolę
w wielu układach mechanicznych.
Jako stowarzyszenie jesteśmy dumni, że możemy brać czynny udział w rewizjach lub tworzeniu nowych norm, dzieląc się przy tym naszym doświadczeniem i wiedzą.

crossmenu